HR019地下室外墙、底板、顶板防水及回填施工方案

目 录

1 工程概况 ....................................................... 2

1.1 概况 .................................................................................................................................... 2

1.2 编制依据 ............................................................................................................................ 2 1.3 地下室防水概况 ................................................................................................................ 3

2 施工安排 ....................................................... 3

2.1 工程目标 ............................................................................................................................ 3

2.2 工程施工顺序 .................................................................................. 错误!未定义书签。 2.3 劳动组织及职责分工 ....................................................................................................... 3

3 施工进度计划 ................................................... 3 4 施工准备及资源配置计划 ......................................... 3

4.1 技术准备 ........................................................................................................................... 3

4.2 基层处理 ........................................................................................................................... 4 4.3 机具配置计划 ................................................................................................................... 4 4.4 材料配置计划 ................................................................................................................... 4

5 防水工程施工 ................................................... 4

5.1渗透结晶体防水层施工 .................................................................................................... 5

5.2 加强层施工 ....................................................................................................................... 5 5.3 自粘性防水卷材施工 ........................................................................................................ 8

6 回填土施工 ..................................................... 9

6.1 冠梁以下部位 ................................................................................................................... 9

6.2 冠梁以上部位 ................................................................................................................... 9 6.3 回填范围及顺序 ............................................................................................................... 9

7 质量保证措施 .................................................. 12

7.1质量保证措施 .................................................................................................................. 12

7.2 质量检验方法 ................................................................................................................. 12

八、施工注意事项 ................................................ 13 九、成品保护 .................................................... 13 十、安全、环保措施 .............................................. 14

Word文档免费下载Word文档免费下载:HR019地下室外墙、底板、顶板防水及回填施工方案 (共18页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 砂垫层施工
  • 级配砂石回填
  • 地下室外墙防水施工方案
  • 地下室防水堵漏施工方案
  • 地下室底板防水施工方案
  • 地下室聚氨酯防水施工方案

HR019地下室外墙、底板、顶板防水及回填施工方案相关文档

最新文档

返回顶部